Majątek i finanse szkoły

Majątek – lipiec  2014

Środki trwałe
konto 011 – 801353,88

Wyposażenie
konto 013 – 513304,90

Zbiory biblioteczne
konto 014 – 12354,24

Wartości niematerialne i prawne
konto 021 – 9320,37

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 11 października 2014 14:46
Dokument wprowadzony do BIP przez: Katarzyna Wiecierzyńska
Ilość wyświetleń: 912
16 października 2014 15:03 (Katarzyna Wiecierzyńska) - Zmiana treści zakładki.
11 października 2014 14:46 (Katarzyna Wiecierzyńska) - Dodanie nowej zakładki.